top of page

erhverv og indtjening

 

LIBERALT ERHVERV

 

Clairvoyante er som hovedregel selvstændige, dvs momsregistrerede næringsdrivende (liberalt erhverv).

 

De har derfor en varierende årsomsætning - ikke en fast årsløn som lønmodtagere har - og hvad en clairvoyant får til overs som overskud før skat, afhænger meget af dygtighed, arbejdsomhed, held, fornuftig levevis og en vis forretningssans. 

Der er fire vigtige indtægtskilder:

  • Private konsultationer, dvs rådgivning til enkeltpersoner.

  • Erhvervs rådgivning for firmaer.

  • Populær clairvoyance, dvs clairvoyance i bladene og på nettet.

  • Undervisning, dvs skole og kurser.

 

Dertil kommer varierende indtægter fra foredrag, forfatterhonorarer, tv, radio etc.

INDKOMST

 

Clairvoyante bliver som hovedregel ikke velhavende af deres arbejde, så man skal ikke blive clairvoyant for pengenes skyld.

 

Som de fleste andre selvstændige er clairvoyante meget tilbageholdende med at fortælle om deres årsomsætning, så eksakte tal er næsten umulige at få fat i.

 

Hosstående eksempel er det eneste publicerede og kommer fra en astrolog, som har tilsvarende vilkår. 

Clairvoyante arbejder i princippet altid med deres fag, Dvs. de har ikke faste arbejdstider, som lønmodtagere har.

Clairvoyance ligner mange andre fag ved, at man kun vil kunne drive det til noget, hvis faget er ens passion (dvs. man kan ikke lade være), samt hvis man er optændt af at hjælpe andre mennesker.

omsætning_astrolog.jpeg

EKSEMPEL


Et konkret resultat af 14 års astrologisk praksis, hvis sammenligning er lig en clairvoyants praksis. Her ses med en blandet indkomst af konsultationer, undervisning og en smule forfatter-indtægter. 

 

De lysegrå søjler er årsomsætningen og de mørkegrå er overskud før skat.

Citeret fra en artikel om astrologers økonomi i bladet Astrologen nr. 6/2001.

Bemærk at høj omsætning ikke nødvendigvis er ensbetydende med højt overskud. Pengene kan f.eks. være brugt til at investere i lokaler, indretning, it, bil, lønninger, fortæring, undervisningsgrej eller andet erhvervsmæssigt.

bottom of page