Clairvoyanceuddannelsen har jeg evnerne

 

bestået!!!

bestået!!!

dansende glad Charlotte Nefer i status som prof clairvoyant

bestået!

bestået!

Mercedes Milla i fornøjelig glæde over resultatet.

alsidige opgaver

alsidige opgaver

eget rum med opgave

lethed i træningen

lethed i træningen

lethed og glæde løfter

masterclass

masterclass

Intensiv træning

masterclass

masterclass

dyb tilstand i træningen

Clairvoyance uddannelsen henvender sig til dig, som har iboende clairvoyante evner. 

Evnerne kan have vist sig på forskellige måder for dig.

Du har måske oplevet andre varianter end de nævnte og ikke dem alle. 

Det er forskelligt, hvordan evnerne opleves fra person til person. 

Eksempelvis:

 •  Du har en meget præcis fornemmelse for, hvad der kommer til at ske.
   

 •  Du kan føle hvordan, andre mennesker har det.
   

 • Du ser billeder for dit indre blik. 
   

 • Du har en klar fornemmelse af, at sådan forholder det sig bare (intuition).
   

 • Du har set skygger / ånder eller har en fornemmelse af en usynlig tilstedeværelse.
   

 • Du kan måske høre en indre stemme/stemmer.
   

 • Du kan fremtidssyn i form af billeder omkring hændelser i en persons liv. 
   

 • Du fornemmer klart, om det der bliver sagt er sandt eller ej. 

 

 • Du har en stærk intuition og indfølingsevne.​
   

 • Du er meget sensitiv.

Ved optagelsesinterviewet, vil jeg se på dig clairvoyant, om du har de nødvendige forudsætninger for at arbejde med evnerne. Som regel har man selv en fornemmelse.

Uddannelsen har til formål at styrke dig og gøre dig fortrolig med dine evner i et trygt miljø.

 

Undervisningssted: Bjelkes Alle 17A, København