top of page

Clairvoyanceskolen etiske regler

 

Nedenstående regler bør overholdes af alle clairvoyante for at opretholde en høj professionel standard i virket, både som praktiserende, skribent og underviser.

 

Reglerne har til formål at styrke clairvoyancens anseelse. Først og fremmest ved at sikre klienterne en betryggende rådgivning.

Dernæst at give offentligheden et værdigt og seriøst indtryk af fagets udøvere.

Om uddannelsen.

Romantic%20Couple%20Enjoying%20View_edit

ETIK FOR CLAIRVOYANTES RÅDGIVNING
AF KLIENTER

 • Den clairvoyante  bør udelukkende påtage sig opgaver, som hun/han mener sig kvalificeret til at løse og udøver kun clairvoyance i afbalanceret fysisk og psykisk tilstand.
   

 • Den clairvoyante bør kun anbefale foranstaltninger og aktiviteter, der skønnes at være i klientens interesse.
   

 • Den clairvoyante behandler alle oplysninger om klientens forhold med professionel tavshedspligt og stiller kun ind på personer der selv har bedt om det.
   

 • Den clairvoyante bør på forhånd oplyse om honorar og øvrige omkostninger i forbindelse med rådgivningen - og i en sådan form, at der ikke senere kan rejses tvivl herom fra klientens side.
   

 • Den clairvoyante bør afstå fra at give klienten oplysninger ud fra en tredjepersons foto ol.lign. - med mindre der foreligger skriftligt samtykke fra vedkommende eller dennes værge.
   

 • Den clairvoyante bør afstå fra rådgivning og honorar i tilfælde, hvor klientens dømmekraft skønnes at være nedsat og klienten derfor ude af stand til at tage vare på sig selv.
   

 • Den clairvoyante bør i sin praksis lade sig lede af medmenneskelige hensyn. Den clairvoyante bør således undgå at komme med udtalelser og forudsigelser, som kan skræmme eller hæmme klienten unødigt.
   

 • Videre bør den clairvoyante ikke udtale sig ud over, hvad der er baseret på de clairvoyante oplysninger med mindre der gøres opmærksom på det. Adskiller clairvoyant rådgivning fra anden almen rådgivning.
   

 • Den clairvoyante bør anbefale konsultation hos kolleger / specialister i tilfælde, hvor disse skønnes mere kvalificerede til at varetage det felt, hvorom klienten søger rådgivning.
   

 • Den clairvoyante bør, hvis det viser sig et kvarter inde i en session og at der på det tidspunkt ikke er opnået en tilfredsstillende kontakt, stoppe sessionen uden betaling. 

ETIK FOR CLAIRVOYANTES FORHOLD TIL
KOLLEGER OG OFFENTLIGHED

 • Den clairvoyante bør undlade udtalelser eller handlinger, der kan drage kollegers kvalifikationer i tvivl - såvel i privat som i offentligt regie.
   

 • Den clairvoyante bør medvirke aktivt til fagets udvikling gennem erfaringsudveksling med kolleger - dog med skyldigt hensyn til den professionelle tavshedspligt.
   

 • Den clairvoyante bør søge fagligt samarbejde med andre clairvoyante om opgaver, der overstiger egne faglige eller arbejdsmæssige ressourcer.
   

 • Den clairvoyante bør give saglige og korrekte oplysninger under PR-arbejde og salg af egne tjenesteydelser eller produkter - samt give disse i en form, der styrker clairvoyancens anseelse som en seriøs og samfundsnyttig funktion.
   

bottom of page