Clairvoyanceuddannelsen

 

DSC02429_preview.jpg

Træning, nærvær og øvelse gør mester! 

Du skal have lyst til at bruge tiden og disciplinen til at opøveden bedste kontakt vi egentræning.

Unknown-26.jpeg

Du bliver set og du bliver hjulpet til at udvikle præcis dine unikke evner i den rette retning for dig.

Unknown-1.jpeg

På uddannelsen vil du blive støttet og hjulpet med personlig supervision fagligt og spirituelt.  

59863894_2173149542720219_69570786326908

Alle der er blevet uddannet på min skole har gennemgået dette grundforløb på Clairvoyance uddannelsen

Clairvoyanceskolen består af knap et års intensivt uddannelsesforløb på totalt ca. 225 timer, som er målrettet på, at du selv vil kunne vejlede klienter som professionel clairvoyant efter endt uddannelsesforløb.

Min clairvoyance-uddannelse er sammensat således, at der er fokus på, at du bliver dygtig til at mestre clairvoyancen med det samme og du får de praktiske redskaber.

Det betyder at det faglige niveau er højt fra start. 

Det er min anbefaling at fortsætte på Masterclass uddannelsen, hvor evnerne skærpes yderligere og du bliver endnu dygtigere.

Med denne sammensætning af uddannelsesforløbet bliver dine evner skærpet allerede fra start og længden giver dig optimal træning på et højt fagligt niveau.

Tilvalg af overbygning på uddannelsen

Masterclass I, er et tillægsforløb og en overbygning til grunduddannelsen på totalt ca. 48 timer. Masterclass kvalificerer dig yderligere på et højere praktisk niveau.

På Masterclass er der fokus på at intensivere din energi frekvens og der arbejdes med at opbygge en endnu større præcision af dine evner i kontakten.

Det sker via dybde og koncentration i din egen kontakt/tilstand. Læs mere her

Den praktiske og teoretiske træning omfatter

Clairvoyance uden hjælpemidler, telefonclairvoyance, fotometri, psykometri, guidekontakt, kontakt med afdøde, clairvoyance foran et publikum etc.

Øvelser og atter øvelser.

 

Du får indblik i den åndelige verdens opbygning, psykisk / åndelig udvikling, auraens opbygning, chakrasystemet, reinkarnation og karma, tankens kraft, skelneevne, beskyttelse, forskellige former for psykiske evner, guider og skytsånder, etik/moral, retningslinjer for udøvelse af clairvoyance, underbevidstheden, kontaktform etc.

Gennem undervisning og arbejdet med clairvoyancen, vil du komme til at få en nær tilknytning til dine egne åndelige guider og via dem formidle den reneste kontakt til klienten i din rådgivning. 

Det forventes, at du selv træner med minimum 40 øve personer udenfor undervisnings regi.

Arbejdet med dine clairvoyante evner vil give dig ny indsigt som medfører et øget ansvar for, hvordan du bruger dine evner.

Frivillig afsluttende teoretisk og praktisk eksamen

Du vil få en teoretisk og praktisk eksamen  eksamineret af en censor. 

Her får du samtidig en evaluering på, hvordan du arbejder videre med dine evner efter endt uddannelsesforløb. 

Du bestemmer selv, om du vil gå til eksamen eller blot have et "tjek" hos os.

Eksamen skal gennemføres og beståes, for at få eksamensbevis.

Sammen med dine guiders energi skaber vi sammen en magi.

Lyden Af Et Bedre Liv podcasten

Podcast Maya Fridan - serie med erfarne clairvoyante

Lyt eventuelt til interview

Esoterisk hjørne 2017

Vesterbro tv

En clairvoyance-uddannelse med højt fagligt niveau, erfaring og etik
De uafhængige clairvoyance skoler.

Undervisningssted: Bjelkes Alle 17A, København